Bezpłatne szkolenia unijne

Krok do aktywności

Projekt „Krok do aktywności” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych  uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Grupa docelowa: 100 osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach (osoby w wieku powyżej 18 r.ż., mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego)

Zakres wsparcia:

  • Wsparcie identyfikacyjno-doradcze – zajęci indywidualnea)
  • Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozamożliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – 2 godz./os.b)  Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych– 2 godz./os.
  • Wsparcie szkoleniowe
  • Staże zawodowe – 3 miesięczne

Wartość projektu : 965 625,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2017r

Realizator: Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

czynne: 900 – 1600

tel. 81 534 73 37
e-mail: lublin@euro-konsult.pl
strona: www.euro-konsult.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *