Książki

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie ...

Autor: David Hawley, Raina Hawley

Wykorzystaj wszystkie możliwości Excela, aby tworzyć funkcjonalne i efektowne arkusze Jak analizować dane i zarządzać nimi? Jak optymalnie wykorzystywać tabele przestawne? Jak tworzyć spersonalizowane wykresy? Większość użytkowników Excela zna tylko drobną część dostępnych w nim możliwości. ...

57.00 zł
kup teraz
Lean w biurze i usługach

Lean w biurze i usługach

Autor: Locher Drew

Autor książki Lean w biurze i usługach, stawiając sobie za cel objaśnienie zastosowania metod Lean, wychodzi poza opis podstawowych narzędzi i skupia się na szczegółowym wyjaśnieniu kluczowych koncepcji szczupłego zarządzania w środowisku biurowym i usługowym. Książka zaczyna się od analizy zarządzania ...

42.77 zł (-7.13zł)
kup teraz
Podatki 2013 część 3 z płytą CD

Podatki 2013 część 3 z płytą CD

Autor:

W publikacji znajduje się zbiór rozporządzeń wykonawczych do ustaw podatkowych z płytą CD, na której znajdują się: akty prawne, orzecznictwo, interpretacje urzędów, porady ekspertów, wskaźniki i stawki oraz kalkulatory.

15.35 zł (-4.55zł)
kup teraz
Modelowanie ewaluacji projektów europejskich

Modelowanie ewaluacji projektów europejskich

Autor: Grzeszczyk Tadeusz A.

Wybór tematu publikacji podyktowany jest zapotrzebowaniem zarówno ekspertów oceniających wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów, jak również potencjalnych beneficjentów ubiegających się o środki z funduszy UE. Istotne jest dostarczenie polskiej administracji rządowej i samorządowej wsparcia ...

67.72 zł (-11.28zł)
kup teraz
Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa

Wskaźniki w analizie działalności ...

Autor: Bragg Steven M.

Książko Stevena Bragga, wybitnego specjalisty w dziedzinie rachunkowości, zawiera uporządkowany opis ponad 200 wskaźników, za pomocą których można zmierzyć zarówno finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, jak i te związane z produkcją, logistyką, sprzedażą, zarządzaniem ...

71.15 zł (-11.85zł)
kup teraz
Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy

Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy

Autor: Świeca Jacek

Książka zawiera przejrzysty przegląd regulacji związanych z procesem kontroli przeprowadzanych w firmach przez różne upoważnione instytucje państwowe. Znajomość praw i obowiązków obu stron - przedsiębiorcy i kontrolującego - pozwoli lepiej funkcjonować w obrocie gospodarczym oraz pomoże w ...

26.92 zł (-7.98zł)
kup teraz
Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody zasady

Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody ...

Autor: Matschke Manfred Jurgen, Brosel Gerrit

Z książki mogą w równym stopniu korzystać teoretycy i praktycy. Dzięki mocnym podstawom teoretycznym umożliwia ona zarówno pracownikom naukowym, jak i studentom uzyskanie pogłębionego obrazu nowoczesnej wyceny przedsiębiorstwa. Publikacja ta ma duże walory dydaktyczne, zawiera liczne przykłady ...

59.14 zł (-9.86zł)
kup teraz
Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

Autor:

Książka "Dylematy wyceny przedsiębiorstwa" stanowi uzupełnienie i wzbogacenie wcześniejszej publikacji "Wycena przedsiębiorstwa". Od teorii do praktyki z 2011 roku pod redakcją tych samych redaktorów naukowych (Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego), która została bardzo dobrze przyjęta wśród teoretyków i ...

77.06 zł (-12.84zł)
kup teraz
Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa

Autor: Kaczurak-Kozak Monika, Winiarska Kazimiera

Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów publicznych: jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Książka powstała głównie z myślą o pracownikach służb księgowych tych jednostek. Ma im ...

84.86 zł (-14.14zł)
kup teraz
Lean accounting. integralny element lean management

Lean accounting. integralny element lean ...

Autor: Sobańska Irena

Książka jest pierwszą w Polsce pozycją wydawniczą, która w kompleksowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do problematyki wdrażania i stosowania koncepcji szczupłej rachunkowości (lean acounting) jako warunku koniecznego zapewnienia pełnej skuteczności i efektywności działania w ...

84.86 zł (-14.14zł)
kup teraz

Fundusze unijne – bezpłatne szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla firm