Książki

Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw grupy BRICs

Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw ...

Autor: Jim Oneill

Ponad dziesięć lat temu Jim ONeill opublikował niezwykłą prognozę: państwa z grupy G-7, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Japonią stracą pozycję największych potęg gospodarczych. Wraz z globalizacją nadejdzie nowa era, w której będą dominować nowe siły, państwa takie jak ...

37.80 zł (-11.20zł)
kup teraz
Chaos

Chaos

Autor: Kotler Philip, Caslione John A.

Konsekwencje zapaści finansowej z 2008 roku coraz bardziej dają się we znaki, afirmy, branże i całe rynki albo jeszcze z trudem walczą o przetrwanie, albo już poległy w walce. I nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał nastąpić koniec tych turbulencji. W książce Chaos. Zarządzanie i marketing ...

51.35 zł (-8.55zł)
kup teraz
Czas wypłaty

Czas wypłaty

Autor: Town Phil

Pierwsza książka Phila Towna, zatytułowana ZASADA #1, była poradnikiem poświęconym taktyce inwestowania na rynku akcji. Od czasu, gdy się ukazała, coraz bardziej stawało się widoczne, że wiele osób nie jest gotowych porzucić funduszy wzajemnych i przejść do gry giełdowej bez zrozumienia zasad ...

46.21 zł (-13.69zł)
kup teraz
Lobbing

Lobbing

Autor: Piwowar Bogusław, Świeca Jacek

Lobbing kojarzy się z licznymi aferami i ludźmi, którzy realizując własne interesy w sposób niezgodny z prawem, nazywali siebie lobbystami. Medialne nagłośnienie takich działań i ich bohaterów spowodowało utrwalenie negatywnego stereotypu lobbysty i lobbingu w Polsce. Tymczasem lobbing ma często wręcz ...

26.59 zł (-8.31zł)
kup teraz
Strategia błękitnego oceanu

Strategia błękitnego oceanu

Autor: Chan Kim W., Mauborgne Renee

Myślenie o sukcesie firmy w warunkach silnej konkurencji sprowadza się zwykle do szukania innowacji, które pozwolą wyrwać przeciwnikowi jak największy kawałek, ale wciąż tego samego terytorium. Autorzy dowodzą, że strategie rozwoju przedsiębiorstw tworzone w odniesieniu do zachowań konkurencji nigdy nie ...

50.14 zł (-14.86zł)
kup teraz
Statystyka dla menedżerów

Statystyka dla menedżerów

Autor: Bielecka Anna

Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze zagadnienia ...

50.57 zł (-8.43zł)
kup teraz
Spektakularne upadki wielkich firm

Spektakularne upadki wielkich firm

Autor: Phillips Tim

Dziennikarz biznesowy Tim Phillips przedstawia w książce losy niegdyś wielkich i znanych marek. W każdym z opisanych przypadków dokładnie analizuje przyczyny upadku firmy i podkreśla, co można było zrobić, aby sprawy potoczyły się inaczej. Lekki styl autora w połączeniu z ciętym humorem i wnikliwymi ...

50.57 zł (-8.43zł)
kup teraz
Dziedzictwo Druckera

Dziedzictwo Druckera

Autor: Pearce Craig L., Maciariello Joseph A., Yamawa...

Filozofia Druckera pozwala na harmonijne łączenie różnych dziedzin nauk ekonomicznych. Autorzy Dziedzictwa Druckera zestawili kluczowe koncepcje Druckera z wymaganiami współczesnej gospodarki. Czytelnik znajdzie w tej książce rozważania dotyczące najważniejszych kwestii świata biznesu, takich jak: wzajemne ...

42.00 zł (-7.00zł)
kup teraz
Zachód

Zachód

Autor: Attali Jacques

Książka ukazała się we Francji 19 maja br., do tej pory sprzedano już 200 tys. egzemplarzy. Głównym walorem książki jest jej absolutna aktualność. Istotę książki stanowi teza, iż świat stoi wobec zasadniczych wyborów. Zachód, czyli Europa i USA nie chcą zrezygnować z wysokiego ...

30.08 zł (-8.92zł)
kup teraz
Kapitał

Kapitał

Autor: Marks Karol

Opublikowany w roku 1876 Kapitał Karola Marksa jest jego najważniejszym wkładem w światową ekonomię polityczną. W świetle Marksowskiego krytycyzmu wobec fluktuacji wolnego rynku kapitalistycznego możemy głębiej zrozumieć ostatni kryzys finansowy. Uważa się Kapitał za jedno z dzieł, które wywarły ...

29.92 zł (-4.98zł)
kup teraz

Fundusze unijne – bezpłatne szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla firm