Książki

Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań

Rachunkowość finansowa. Ujęcie ...

Autor:

Publikacja jest zbiorem pytań kontrolnych, testów, zadań i problemów, dotyczących tak ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, regulowanych przepisami polskiego prawa bilansowego. Zawiera ponadto wskazówki metodyczne, ułatwiające samodzielne analizowanie i ...

50.57 zł (-8.43zł)
kup teraz
Podstawy rachunkowości. Podręcznik

Podstawy rachunkowości. Podręcznik

Autor: Winiarska Kazimiera

Rachunkowość jest uważana za trudną i skomplikowaną dyscyplinę naukową. Doskonalą pomocą w jej opanowaniu jest ten przejrzyście skonstruowany podręcznik, przygotowany przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Kazimiery Winiarskiej. Omówiono w nim ...

42.00 zł (-7.00zł)
kup teraz
Rachunkowość zaawansowana

Rachunkowość zaawansowana

Autor: Czubakowska Ksenia, Gos Waldemar, Sawicki Kazi...

Globalizacja gospodarki powoduje, że w praktyce pojawiają się nowe procesy, które wymagają regulacji prawnych. Wytyczne w zakresie księgowego ujęcia tych procesów można odnaleźć w dyrektywach unijnych i standardach międzynarodowych. W książce zostały wyjaśnione te zagadnienia z ustawy o rachunkowości, ...

50.57 zł (-8.43zł)
kup teraz
Międzynarodowe standardy rachunkowości

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Autor: Walińska Ewa

W książce przedstawiono zasady sporządzania i prezentacji dwóch głównych elementów sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat - poczynając od nadrzędnych zasad rachunkowości, poprzez zasady dotyczące ogólnej struktury sprawozdań, kończąc na zasadach pomiaru i prezentacji ich ...

53.10 zł (-8.85zł)
kup teraz
Rachunkowość przedsiębiorstw

Rachunkowość przedsiębiorstw

Autor:

Zawartość informacyjna książki uwzględnia zapotrzebowanie kadry kierowniczej na informacje o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstw oraz o ich sytuacji majątkowej i finansowej. Posiadanie takich danych zdecydowanie ułatwi menedżerom podejmowanie decyzji i stwarza warunki do zastosowania alternatywnych ...

51.30 zł (-13.60zł)
kup teraz
Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki

Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych ...

Autor:

Autorzy niniejszej książki podjęli się przedstawienia rozwiązań rachunkowości szczególnie istotnych ze względu na rodzaj działalności przedsiębiorstw prowadzonej w poszczególnych sektorach gospodarki. Zakres pracy obejmuje charakterystyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych, ...

42.79 zł (-17.11zł)
kup teraz
Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych

Autor: Martyniuk Teresa

W warunkach wzrostu globalnych rynków kapitałowych koniecznością staje się dążenie do harmonizacji i unifikacji rachunkowości finansowej oraz standardów sprawozdawczości. Dostosowywanie polskich przepisów o rachunkowości do regulacji międzynarodowych powoduje coraz większą ...

51.30 zł (-13.60zł)
kup teraz
Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i ...

Autor:

W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej ...

41.07 zł (-7.93zł)
kup teraz
Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

Autor:

Zbiór zadań z rozwiązaniami mający na celu, poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, pomóc czytelnikom w przyswojeniu podstawowych technik stosowanych we współczesnej rachunkowości. Dodatkowo zamieszczono kilkadziesiąt pytań testowych oraz krótkich problemów teoretycznych i ...

32.68 zł (-6.32zł)
kup teraz
Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości

Autor:

W kolejnym wydaniu cenionego na rynku wydawniczym podręcznika autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia z rachunkowości, uwzględniając najnowsze uregulowania prawne dotyczące tego obszaru. Odnieśli się do zmian w ustawie o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r., oraz do rozwiązań ...

47.35 zł (-12.55zł)
kup teraz

Fundusze unijne – bezpłatne szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla firm