Szkolenia dla bezrobotnych


szkolenia dla bezrobotnych

Szkolenia dla bezrobotnych

Wybierz województwo i znajdź bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych:


1. Szkolenia skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia:
  • bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP
  • bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP/MUP
  • biernych zawodowo

w szczególności:

  • długotrwale bezrobotnych
  • z niepełnosprawnościami
  • o niskich kwalifikacjach
  • po 50 roku życia
  • do 29 roku życia z kategorii NEET
  • kobiet

2. Szkolenia skierowane do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy podwyższaniem kwalifikacji i kompetencji.

Wyjaśnienie pojęć


 

Fundusze unijne – bezpłatne szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla firm

Skip to content