Szkolenia dla pracujących


szkolenia dla pracujących


Szkolenia dla pracujących

Wybierz województwo i znajdź bezpłatne szkolenia dla pracujących:


1. Szkolenia skierowane do pracowników:
  • przedsiębiorstw sektora MŚP
  • przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne
  • przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej
  • przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej

którzy są:

  • zagrożeni zwolnieniem
  • przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni do 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

2. Szkolenia skierowane do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy podwyższaniem kwalifikacji i kompetencji.

3. Usługi rozwojowe – usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji

Wyjaśnienie pojęć

Fundusze unijne – bezpłatne szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla firm

Skip to content