Szybkie pożyczki

Szybkie pożyczki

Dużą popularnością na rynku usług finansowych cieszą się szybkie pożyczki oferowane przez instytucje sektora pozabankowego. Pożyczka jest operacją polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Kwestie pożyczek reguluje art. 720 § 1 kodeksu cywilnego. Instytucje pożyczkowe udzielające pożyczek pieniężnych, podlegają także regulacjom dotyczącym kredytu konsumenckiego.

Każdy klient, który wykorzystał już możliwość promocyjnych ofert darmowych pożyczek, ma możliwość skorzystania z oferty standardowej świadczonej przez instytucje finansowe.

Fundusze unijne – bezpłatne szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, preferencyjne pożyczki dla firm

Skip to content