szkolenia dla pracujących

Akademia zatrudnienia 2

Grupa docelowa: 145 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z powiatu bytowskiego,kościerskiego i lęborskiego.

Cel:  podniesienie zdolności do zatrudnienia 145 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Bytów, Lębork, Kościerzyna poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w wyniku udziału w szkoleniach/kursach zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach przyuczających do zawodu.

Działania: identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;indywidualne doradztwo lub poradnictwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc w określeniu ścieżki zawodowej; zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszukiwania pracy- dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja, sporządzania CV i listu motywacyjnego,technik i metod aktywnego poszukiwania pracy,informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy; szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych; max. 6m-czne staże przyuczające do zawodu.

Najważniejszymi efektami realizacji projektu będzie uzyskanie przez co najmniej 35% uczestników projektu kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego w stosunku do uczestników projektu co najmniej na poziomie 45%.

Wartość projektu : 1 999 259,52 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 29.02.2020

Realizator: PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE MARMOŁOWSKI S.C. ALICJA MARMOŁOWSKA, EWA MARMOŁOWSKA

Kontakt:

tel. 796 005 035

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *