bezpłatne szkolenia

Azymut: Praca

Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 110 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tczew,Wejherowo,Starogard Gdański poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w wyniku udziału w szkoleniach/kursach zawod. oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i dośw. zawodowego w wyniku udziału w stażach przyuczających do zawodu.

Grupa docelowa: 110 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z powiatu tczewskiego, wejherowskiego i starogardzkiego.

Działania: identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;*indywidualne doradztwo lub poradnictwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc w określeniu ścieżki zawodowej; zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszukiwania pracy- dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja, sporządzania CV i listu motywacyjnego,technik i metod aktywnego poszukiwania pracy,informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy; szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych;*max. 6m-czne staże przyuczające do zawodu.

Najważniejszymi efektami realizacji projektu będzie uzyskanie przez co najmniej 35% uczestników projektu kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego w stosunku do uczestników projektu co najmniej na poziomie 45%.

Wartość projektu : 1 521 903,72 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2019

Realizator: POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Kontakt:

Ul. Długi Targ 46/47

80-830 Gdańsk

azymut@gdansk.pte.pl

58 301 52 46, 518 844 108

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *