bezpłatne szkolenia

Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym

Cel główny: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 (55K/45M) osób z niepełnosprawnościami z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu lubelskiego obszaru metropolitalnego poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Grupa docelowa: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu lubelskiego obszaru metropolitalnego województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M)

Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie.

Działania: Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

 

Wartość projektu : 3 806 224,00 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 31.10.2019

Realizator: POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO „OIC POLAND” Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

Kontakt:

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel.: (81) 710-46-42
email: eryka.lorenc@oic.lublin.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *