Bezpłatne szkolenia unijne

BO JAK NIE WY, TO KTO?

Projekt „BO JAK NIE WY, TO KTO?” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupa docelowa:

 • zamieszkujących na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (powiaty:
  będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski,
  zawierciański, miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice,
  Mysłowice)
 • w wieku 18-29 lat
 • niepracujących, tj. bezrobotnych lub biernych zawodowo
 • które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • które nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)

w szczególności:

 • o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym)
 • z niepełnosprawnościami (posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)

Zakres wsparcia:

 • szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe (6,5 zł netto/h)
 • płatne staże (997,40 zł netto/miesięcznie)
 • opieka mentora
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania – bon na zasiedlenie (4000 zł)

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 15.09.2018

Realizator: JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

ul. Powstańców 52 (budynek WPR)

40-024 Katowice

Tel. 575 521  600
Tel. 32 442 00 63
Fax: 61 654 90 30

email: jakniewytokto-2@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *