Archiwum kategorii: woj. lubuskie

Moje życie – moja firma!

Projekt „Moje życie – moja firma!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Grupa docelowa: 24 osób (15 kobiet i 9 mężczyzn) wyłącznie bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest osób spełniających jeden z poniższych warunków:

  • osoby powyżej 50 roku życia-10%
  • kobiety-60%
  • osoby z niepełnosprawnościami-10%
  • osoby długotrwale bezrobotne-10%
  • osoby o niskich kwalifikacjach-40%

zamieszkujących obszary wiejskie następujących powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, żagańskiego (obszary o podwyższonym wskaźniku bezrobocia) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego.

 

Zakres wsparcia:

  • Wsparcie doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) – okres realizacji od stycznia do kwietnia 2017 roku;
  • Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – okres realizacji od kwietnia 2017 do czerwca 2017 roku;
  • Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej – okres realizacji od kwietnia 2017 do czerwca 2017 roku.

 

Wartość projektu : 1 117 581,60 zł

Okres realizacji: od 01.11.2016 do 30.09.2017

Realizator: Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. sp.k

 

Kontakt:

Zielona Góra

ul. Kościelna 2, piętro III
65-064 Zielona Góra

tel. 535-053-112

e-mail: biuro.zg@szkoleniawkk.pl

 

Strona projektu: przejdź