Archiwum kategorii: woj. pomorskie

Mikropożyczka w województwie pomorskim

 • o finansowaniu do 100 tys.
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start- upów
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • instrument zwrotny, w ramach którego preferowane są:1. przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej
  2. przedsięwzięcia realizowane przez start- upy
  3. przedsięwzięcia realizowane przez Mikroprzedsiębiorstwa
 • cel finansowania:
 1. poprawa potencjału konkurencyjnego
 2. zwiększenie produktywności
 3. poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi
 • wyżej wymienione cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in.:
 1. z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych
 2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa
 3. modernizacją środków produkcji
 4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
 5. wyposażeniem nowych/ doposażeniem istniejących stanowisk pracy
 • okres finansowania do 5 lat
 • karencja w spłacie: 6 miesięcy

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Pomorscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczek inwestycyjnych i pożyczek profilowanych udostępnianych ze środków Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która bezpośrednio udzielać będzie wsparcia firmom w regionie. W tym rozdzianiu do pomorskich przedsiębiorstw trafi 23 mln zł.

Pożyczki (obie o wartości od 300 tys. do 1 mln zł) służyć mają finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych MŚP, poprawiających potencjał konkurencyjny, zwiększających produktywność oraz poszerzających ofertę firm o nowe produkty i usługi. Specjalne preferencje przewidziane są start-upów. Promowane będą również inwestycje firm działających na większą skalę,  zwłaszcza tych dysponujących potencjałem do ekspansji.

W przypadku pożyczki profilowanej wsparcie adresowane jest do przedsiębiorstw działających w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Strona: przejdź