bezpłatne szkolenia

Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny

Projekt „Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Grupa docelowa: 100 osób dorosłych

  • aktualni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dowolnej specjalności), albo
  • aktualni słuchacze kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, albo
  • uprawnieni do przystąpienia do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji kucharz;
  • zamieszkujących (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie woj. lubelskiego

Zakres wsparcia:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie FRYZJER: kwalifikacja A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich – dla 100 osób. Kurs obejmuje 685 godz. dydaktycznych w tym 285 godz. zajęć teoretycznych oraz 400 godz. zajęć praktycznych
  • egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE)

Wartość projektu:

Okres realizacji: 1.09.2017–31.07.2020 r.

Realizator: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Kontakt:

Lublin tel. 81 442 08 09, faks 81 534 57 26

Zamość tel. 84 638 70 00, faks 84 638 70 08

Biała Podlaska tel. 83 342 25 78, faks 83 342 25 28

e-maile:

  • Lublinszkolenia.lublin@kursor.edu.pl
  • Zamośćszkolenia.zamosc@kursor.edu.pl
  • Biała Podlaskaszkolenia.bialapodlaska@kursor.edu.pl

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *