bezpłatne szkolenia

GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR

Cel główny: udzielenie przez Operatora wsparcia finansowego 560 przedsiębiorstwom sektora MŚP z subregionu rzeszowskiego w ramach programowej realizacji usług rozwojowych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych dla 1685 pracowników oraz będące efektem udzielonego wsparcia podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez 675 pracowników tych przedsiębiorstw, poprzez skorzystanie z usług rozwojowych, dostępnych w BUR w okresie 01.05.2017-30.04.2019

Główne rezultaty: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie: 224 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 675

Grupy docelowe: Projekt skierowany do przedsiębiorstw oraz pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP, mających siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności (potwierdzone w dokumencie rejestrowym na moment złożenia wniosku) na terenie subregionu rzeszowskiego (powiaty: rzeszowski grodzki i ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski) woj. podkarpackiego na dzień podpisania umowy promesy. Docelowa liczba przedsiębiorstw, korzystających z dofinansowania usług rozwojowych wyniesie 560 (224 zrealizuje cele rozwojowe), natomiast docelowa liczba bezpośrednio korzystających z usług rozwojowych (pracownicy) wyniesie 1685 (w tym 641 kobiet), a 675 osób podniesie swoje kompetencje lub kwalifikacje w wyniku uczestnictwa w projekcie. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzysta 348 mikrofirm, małych-157, średnich-55 z subregionu rzeszowskiego. Szacujemy, że z usług skorzysta 203 pracowników powyżej 50 roku życia oraz 708 o niskich kwalifikacjach

Główne zadania:

1.Realizacja Usług Rozwojowych dla mikroprzedsiębiorstw 2.Realizacja Usług Rozwojowych dla małych przedsiębiorstw 3.Realizacja Usług Rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw 4.Realizacja usługi diagnozowania potrzeb przedsiębiorstwa pod kątem szkoleń i rozwoju zasobów kadrowych

Wartość projektu: 11 326 314,09 zł

Okres realizacji: od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r

Realizator: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Kontakt:

(17) 86 76 226
(17) 86 76 224.

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *