Bezpłatne szkolenia unijne

Kompetencje językowe przepustką na rynek pracy

Projekt „Kompetencje językowe przepustką na rynek pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 240 osób (144K i 96M) z terenu województwa podkarpackiego w wieku 50 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia, które są zainteresowane z własnej incjatywy zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji językowych

należące do jednej z grup:
Pozostające bez zatrudnienia przez okres 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (80%192os)
i/lub będące osobami niepełnosprawnymi (20% 48os.)
ponadto( 50%120os.) stanowią osoby z niskimi kwalifikacjami.

Zakres wsparcia:

kursy języka angielskiego w następującym wymiarze
Poziom 0 – A2  240h
Poziom A1 – A2 120h
Poziom A2 – B2 360h
Poziom B1 – B2 240h

Uczestnicy Projektu przystąpią do szkolenia przygotowującego do zdobycia poziomu biegłości językowej na pełnym poziomie: [1 spotkanie = 4 h (45 min.),śr.3 spot./tydz./12h]

zakończą się uzyskaniem ważnych bezterminowo certyfikatów językowych VCC lub równoważnych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Wartość projektu : 827 027,80 zł

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2017

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Kontakt:

E-mail: kompetencjejezykowe@okcjo.com.pl

Tel. 502 477 623

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *