bezpłatne szkolenia

Kuźnia kadr

Cel: zwiększenie dostępu do zatrudnienia 50 osób (w tym 20K i 30M) w wieku 30 i więcej lat zamieszkałych w województwie lubelskim, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych) oraz osób odchodzących z rolnictwa, umożliwiająca podjęcie zatrudnienia i wejście na rynek pracy w wyniku uzyskanego wsparcia

Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego – 50 osób(20K 30M) w 100% osoby bezrobotne należące do następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne (70%)-35 os. w tym 10 to kobiety oraz rolnicy i członkowie ich rodzin 15 os.(10K 5M)-30% w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne.

Główne rezultaty: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-16 osób,Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-40 osób, Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-5 osób.

Główne zadania: 1.Indywidualny Plan Działania, 2.Pośrednictwo pracy, 3.Szkolenia zawodowe, 4.Staże.

Wartość projektu: 603 713,75 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.08.2018

Realizator: SANNORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:
ul. Kalinowszczyzna 24
Tel./fax 81 534 99 44
info.lublin@sannort.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *