Bezpłatne szkolenia unijne

Mazowiecka Akademia ICT

Projekt „Mazowiecka Akademia ICT” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Grupa docelowa: 180 osób w wieku powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie subregionu ostrołęcko-siedleckiego w województwie mazowieckim.

  • posiadające niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie wykształcenie – ISCED 3)
  • mieszkające w województwie mazowieckim na terenie jednego z wybranych powiatów: przasnyski, makowski, ostrowski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, łosicki, ostrołęcki, m. Ostrołęka, p. siedlecki, m. Siedlce
  • które nie uczestniczyły w podobnych szkoleniach finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015
  • z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem/uzupełnieniem/podwyższeniem kompetencji ICT

Szkolenia z zakresu ICT:

  • Szkolenie komputerowe (100 godzin zajęć) na poziomie podstawowym (poziom A) lub średniozaawansowanym (poziom B) zgodnych ze standardem DIGCOMP
  • Możliwość uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje
  • Materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy podczas zajęć

Wartość projektu: 442 125,00 zł

Termin realizacji: od 01.01.2017 do 31.03.2018 r

Realizator: Euro-Forum Marek Gudków

Kontakt:

Biuro projektu:
ul. Gen. A. Gorbatowa 15/231, 07- 410 Ostrołęka
Godziny: 8.00-16.00, Telefon: 883 020 312
www.maict.euro-forum.com.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *