pożyczki dla firm

Mikropożyczka w województwie pomorskim

 • o finansowaniu do 100 tys.
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start- upów
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • instrument zwrotny, w ramach którego preferowane są:1. przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej
  2. przedsięwzięcia realizowane przez start- upy
  3. przedsięwzięcia realizowane przez Mikroprzedsiębiorstwa
 • cel finansowania:
 1. poprawa potencjału konkurencyjnego
 2. zwiększenie produktywności
 3. poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi
 • wyżej wymienione cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in.:
 1. z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych
 2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa
 3. modernizacją środków produkcji
 4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności
 5. wyposażeniem nowych/ doposażeniem istniejących stanowisk pracy
 • okres finansowania do 5 lat
 • karencja w spłacie: 6 miesięcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *