Bezpłatne szkolenia unijne

MŁODZI > AKTYWNI > ZATRUDNIENI NA POMORSKIM RYNKU PRACY

Projekt „MŁODZI > AKTYWNI > ZATRUDNIENI NA POMORSKIM RYNKU PRACY” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: 100 osób w wieku 18-29 l.(w tym 60% os. do 24 r.ż.) należących do kategorii NEET(wg. definicji młodzieży NEET przyjętej w POWER) zamieszkałych(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego

Zakres wsparcia:

  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu utworzenia IPD,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • Indywidualne pośrednictwo pracy,
  • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,
  • Warsztaty Diagnozy Predyspozycji Zawodowych,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże zawodowe.

Wartość projektu: 1 560 816,72 zł

Okres realizacji: od 01.02.2017r. do 31.07.2018r

Realizator: Eurodoradztwo Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

biuro@doradztwoeuropejskie.com

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *