Bezpłatne szkolenia unijne

Nowe możliwości na sukces zawodowy

Projekt „Nowe możliwości na sukces zawodowy” w ramach Działania: RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 72 osoby w tym (44Kobiety/28Mężczyzn) powyżej  29r.ż(tj.od dnia 30 urodzin) zamieszkujące subregion olsztyński(osoby zamieszkujące na obszarze subregionu w rozumieniu przepisów KC)-powiaty:bartoszycki,kętrzyński, lidzbarski,mrągowski,nidzicki,olsztyński,szczycieński oraz m.Olsztyn,należące do grup:

-osób bezrobotnych,
-osób nieaktywnych/biernych zawodowo
Dodatkowe osoby  te muszą kwalifikować się co najmniej do 1 z poniższych kategorii:
-osoby długotrwale bezrobotne(min.50%UP),
-osoby z niepełnosprawnościami(min.5%UP),
-osoby powyżej 50 roku życia(min.35%UP),
-kobiety(min.60%UP),
-osoby niskowykwalifikowane(min.75%UP).

Zakres wsparcia:

1.Identyfikacji potrzeb oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
2.Kompleksowe i indywidualne pośrednictwa pracy, poradnictwo psychologiczne
3.Szkolenia komputerowe.
4.Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
5.Staże zawodowe ( 3 miesięczne)

Wartość projektu : 954 396,90 zł

Okres realizacji: 01.08.2017r.-31.07.2018r

Realizator: ASESOR Ewaluacja i Rozwój

Kontakt:

Danuta Balcerzak tel. 506 050 706
e-mail:d.balcerzak@asesor.edu.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *