bezpłatne szkolenia

Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych – subregion „SK”

Obszar realizacji: powiaty: krośnieński ziemski i grodzki, jasielski, brzozowski, strzyżowski, sanocki, leski, bieszczadzki

Cel główny projektu: Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji 337 przedsiębiorców sektora MŚP mających siedzibę/oddział/miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu „SK” woj. podkarpackiego tj. krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego i ich 1045 os. (460K) pracowników, w terminie do VI.2019 r.

Grupa docelowa: mikro (w tym os. samozatrudnione), małe i średnie przedsiębiorstwa (i ich pracowników), które mają siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na dzień podpisania umowy promesy na obszarze subregionu „SK” woj. podkarpackiego tj.: krośnieńskiego grodzkiego i ziemskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego. Oddział/siedziba/miejsce wykonywania działalności gospodarczej będą wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia wniosku.

Główny rezultat projektu: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie -135 firm Zadania w ramach projektu: Projekt zakłada dofinansowanie usług rozwojowych wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Zaplanowane zadania:

ZAD. 1 WSPARCIE DLA SAMOZATRUDNIONYCH I MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

ZAD. 2 WSPARCIE DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

ZAD. 3 WSPARCIE DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ZAD. 4 WSPARCIE DLA GRUP PREFEROWANYCH

ZAD. 5 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW UDZIELANE W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ

ZAD. 6 WSPARCIE DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORSTW UDZIELANE W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ

ZAD. 7 PUNKTY OBSŁUGI PSF SUBREGIONU „SK”

 

Wartość projektu: 6 871 422,19 zł

Okres realizacji: od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r

Realizator: PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

Kontakt:

Adres: Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
Telefon: 13 432 34 47 wew. 37.

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *