Bezpłatne szkolenia unijne

Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych

Projekt „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Grupa docelowa: osoby, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego* zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

  • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
  • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Zakres wsparcia:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych pracowników/nic przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

Wartość projektu : xxx zł

Okres realizacji: 01.06.2017r. – 31.05.2018r.

Realizator: Lubelska Fundacja Rozwoju

Kontakt:

tel. 081 528 53 24

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *