bezpłatne szkolenia

Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja

Cel główny: aktywna integracja, w tym zwiększenie szans na usamodzielnienie i poprawa zdolności do zatrudnienia 24 os (17 K i 7 M), o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie gminy Strzyżów poprzez reintegrację zawodową i społeczną prowadzoną w CIS w Strzyżowie do 30.06.2019.

Grupa docelowa: osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze wzgl. na swoją syt. życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podst. potrzeb życiowych i znajdują się w syt. powod. ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestn. w życiu zawod., społ. i rodzinnym.

Cel zostanie osiągnięty poprzez kontynuację pracy CIS w Strzyżowie oraz prowadzenie w nim reintegracji społ. i zaw. 24 UP. W ramach 3 działających w CIS warsztatów zajęciowych, tj. porządkowego i pielęgnacji terenów zielonych; gastronomicznego oraz opieki nad os starszymi i niesamodzielnymi – CIS będzie mógł prowadzić dział. wytwórczą, handlową lub usługową.

UP zostaną objęci reintegracją społ. –zawod. w ramach której skorzystają z profesjonalnego poradnictwa, szkoleń i warsztatów, działań integracyjnych.

Planowane rezultaty: – po opuszczeniu programu: 56% UP będzie poszukiwać pracy; 22% UP uzyska zatrudnienie, u 56% UP nastąpi wzrost aktywności społeczno-zawodowej, poprawa zdolności do zatrudnienia nastąpi u 24 osób.

Wartość projektu : 1 102 713,62 zł

Okres realizacji: 01.08.2017 – 30.06.2019

Realizator: GMINA STRZYŻÓW

Kontakt:

ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

Tel. + 48 /17/ 2761 354

+ 48 /17/ 2761 171

+ 48 /17/ 2761 750

Fax. + 48 /17/ 2763 219 

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Jeden komentarz do “Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *