bezpłatne szkolenia

Azymut Praca

Grupa docelowa: 132 osoby fiz., w wieku powyżej 30r.ż., zam. (wg Kc) w woj. śląskim, bez zatrudnienia (bezrobotne, nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: os. powyżej 50r.ż., K, ON, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach.

Cel: wzrost w terminie 1.9.2017-31.7.2018 potencjału zawodowego u minimum 90% uczestników projektu przez działania: identyfikację potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe.

Wskaźniki: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 45 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 26 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 39% dla K, 33% dla ON, 33% dla osób w wieku 50 lat i więcej, 38% dla os. o niskich kwalifikacjach, 30% dla os. długotrwale bezrobotnych, 43% dla pozostałych.

Wartość projektu: 1 934 286,72zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.07.2018

Realizator: TOMORROW SP. Z O.O.
Kontakt:
ul. Szczakowska 4, 43-600 Jaworzno
tel. 733 814 967

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *