bezpłatne szkolenia

Kierunek – samodzielność!

Cel główny projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (55K/45M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Grupa docelowa: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie.

Działania: Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

Wartość projektu: 3 863 149,00 zł

Okres realizacji: od 1.11.2017 do 31.10.2019

Realizator: FUNDACJA EUDAJMONIA
Kontakt:

e-mail: m.skorupska@eudajmonia.pl

Tel.: 577 177 871

Ul. Graniczna 4 lok. 9

20-010 Lublin

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *