Bezpłatne szkolenia unijne

Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 50 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa pomorskiego

Zakres wsparcia:

  • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji
  • Poradnictwo psychologiczne / Poradnictwo psychospołeczne
  • Certyfikowane szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Zatrudnienie wspomagane

Wartość projektu : 749 092,19 zł

Okres realizacji: od 01.02.2017 r. do 28.02.2018 r.

Realizator: Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

Kontakt:

Biuro Projektu,

ul. Królowej Jadwigi 137D,

80-034 Gdańsk
e-mail: i.ryba@clarsystem.pl,

tel. 660 567 162

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *