Bezpłatne szkolenia unijne

Lubelskie Kompetencje ICT

Projekt „Lubelskie Kompetencje ICT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3. –  Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Grupa docelowa: 140 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

  • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT
  • zamieszkują na terenie województwa lubelskiego
  • są w wieku 25 lat i więcej
  • posiadają co najwyżej średnie wykształcenie

Szkolenia z zakresu ICT: szkolenia z ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT z obsługi komputera/wykorzystania IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów zgodnie z ramami DIGICOMP na poziomie podstawowym A – średnio po 120 h na grupę.

Wartość projektu: 434 875,00 zł

Termin realizacji: od 01.01.2017r. do 30.11.2017r.

Realizator: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o. 

Kontakt:

kom.: +48 512 895 437
tel.: +48 81 534 60 98
fax: +48 81 533 78 29

e-mail: info@csi.info.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *