Bezpłatne szkolenia unijne

Młodzi aktywnie na rynek pracy

Projekt „Młodzi aktywnie na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Grupa docelowa: x osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, niezarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie pracy, nie uczestniczących w kształceniu w formach stacjonarnych ani w szkoleniu, zamieszkujących powiat lubartowski województwa lubelskiego.

 

Zakres wsparcia:

 • Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki edukacyjnej, w tym indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty
  grupowe oraz pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje i kompetencje zawodowe:
  • Rozliczanie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL
  • Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL
  • Magazynier/ka z upr. na obsługę wózków jezdniowych
  • Operator CNC
  • Operator/ka sprzętu budowlanego (operator koparki, ładowarki, HDS, suwnice lub inne wskazane przez Uczestnika)
 • Płatne, 4-ro miesięczne staże

 

Wartość projektu: xxx   zł

Okres realizacji: od 01.04.2017 do 31.05.2018

Realizator: Lubelska Fundacja Rozwoju

 

Kontakt:

tel. 81 528 53 35

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *