bezpłatne szkolenia

MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych

Projekt „MOTYWATOR – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Grupa docelowa: 60 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64l, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zakres wsparcia:

1)    USŁUGI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM (aktywizacja społeczna) – 60UP
–    Indywidualna Ścieżka Rozwoju (IŚR) w wymiarze 8 godzin wsparcia na Uczestnika Projektu
–    Trening Umiejętności Społecznych w wymiarze 32 godzin warsztatów na grupę

2)    USŁUGI O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM (aktywizacja edukacyjna) – 60UP
–    Podnoszenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szkolenia zawodowe „szyte na miarę” w wymiarze minimum 60 godzin

3)    USŁUGI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM (aktywizacja zawodowa) – 60UP
–    Poradnictwo zawodowe– grupowe w wymiarze 20 godzin na grupę oraz indywidualne w wymiarze 4 godzin wsparcia na Uczestnika Projektu
–    Pośrednictwo pracy w wymiarze 5 godzin wsparcia  na Uczestnika Projektu
–    Staże zawodowe w wymiarze 4 miesięcy dla 42 Uczestników Projektu

Wartość projektu:

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 28.02.2019 r.

Realizator: EDUFIN Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin
Godziny otwarcia: 8:00-16:00
email:  biuro@edufin.eu ,  j.sagala@elpro.lublin.pl
tel. 81 740 65 06

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *