Bezpłatne szkolenia unijne

Pierwszy krok w zawodową przyszłość

Projekt „Pierwszy krok w zawodową przyszłość” realizowany w ramach I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Grupa docelowa: 120 osób młodych w wieku 15-29 lat  (72 kobiety i 48 mężczyzn) z terenu powiatu wrocławskiego, kłodzkiego i miasta Wrocław województwa dolnośląskiego, które są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

 

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb osób młodych (Indywidualny Plan Działania) dla 100% uczestników projektu
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 80% uczestników projektu
  • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem dla 100% uczestników projektu
  • Staże dla 80% uczestników, którzy ukończyli szkolenia zawodowe
  • Pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników

 

Wartość projektu: 1 818 692,16 zł

 

Okres realizacji: od 01.01.2017  do 30.06.2018

 

Realizator: Europejska Grupa Doradcza SP. Z O.O.

 

Kontakt:

Biuro Projektu

ul. Tadeusza Kościuszki 1,
57-300 Kłodzko
tel. 660 243 022, tel./fax: 74 867 52 04
e – mail: dolnoslaskie@eurogrupa.pl

 

Strona projektu: przejdź


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *