Bezpłatne szkolenia unijne

Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych

Projekt ”Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Kompetencji i Edukacji w Regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

 

Grupa docelowa:  240 osób spełniających łącznie poniższe kryteria:
• zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
• są w wieku 25 lat i więcej,

Uczestnik musi należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:
• Kobiety
• Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne, ISCED3)
• Osoby pozostające bez zatrudnienia min. Przez ostatnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby powyżej 50 roku życia
Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

 

Zakres wsparcia:

Kursy językowe

  • języka angielskiego i niemieckiego
  • potwierdzone egzaminem TELC kwalifikacje na poziomie A1/A2 lub B2

 

Wartość projektu :xxx

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2017

Realizator: Euro – Forum Marek Gudków

 

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 44/3
37 – 700 Przemyśl
Tel. 794 22 34 40
ckj@euro-forum.com.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *