Bezpłatne szkolenia unijne

Praca dla Młodych

Projekt „Praca dla Młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Grupa docelowa: x osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, niezarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie pracy, nie uczestniczących w kształceniu w formach stacjonarnych ani w szkoleniu, zamieszkujących województwo lubelskie.

 

Zakres wsparcia:

  • diagnoza potrzeb szkoleniowych
  • indywidualne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • staże zawodowe 3- lub 4-miesięczne

 

Wartość projektu: xxx   zł

Okres realizacji: od 01.01.2017

Realizator: Consultor Sp. z o.o.

 

Kontakt:

Biuro Projektu

ul. Droga Męczenników Majdanka 74,

20-325 Lublin,

tel. 883 331 436.

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *