bezpłatne szkolenia

Razem na rynku pracy-program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego

Projekt Razem na rynku pracy-program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiegorealizowany w ramach Osi Priorytetowej 5; Działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 72 osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Zakres wsparcia:

Indywidualny Plan Działania – opracowywany podczas spotkania z doradcą zawodowym (72 os.)

certyfikowane szkolenia zawodowe (51 os.)

sześciomiesięczne zatrudnienie subsydiowane (54 os.)

zatrudnienie wspomagane (14 os.)

pośrednictwo pracy (18 os.)

Wartość projektu:1 001 289,20 zł

Okres realizacji: od 25.09.2017 r. do 24.02.2019 r

Realizator: Clar System S.A. w partnerstwie z Kontraktor Sp. z o.o. i Fundacją Partycypacji Społecznej

Kontakt:

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 137 D, 80-034 GDAŃSK

E-MAIL I.RYBA@CLARSYSTEM.PL

TEL. 660 567 162

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *