Bezpłatne szkolenia unijne

Szansa na aktywność

Projekt „Szansa na aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 9 Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Grupa docelowa: 75 osób (45 kobiet i 30 mężczyzn) z terenu województwa lubelskiego, w wieku powyżej 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (60 osób bezrobotnych I i II profil w tym 36 osób długotrwale bezrobotnych i 9 odchodzących z rolnictwa oraz 15 osób biernych zawodowo) w tym 50% uczestników z niepełnosprawnościami, 20% osób o niskich kwalifikacjach i 25% osób w wieku 50+ zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy.

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja i diagnoza potrzeb Uczestników –opracowanie IPD – zadanie obligatoryjne
  • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – zadanie obligatoryjne
  • SZKOLENIA i kursy zawodowe – zadanie obligatoryjne
  • Staż zawodowy (5 miesięczny) – zadanie obowiązkowe

Wartość projektu : 1 210 267,57 zł

Okres realizacji: od 1 lipca 2017 do 31 lipca 2018r.

Realizator: Creator Spółka z o.o.

Kontakt:

ul. Hugo Kołłątaja 3/14

20-006 Lublin

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *