bezpłatne szkolenia

SZYBKA REAKCJA!

Projekt „SZYBKA REAKCJA! realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement

Grupa docelowa: 120 osób

Zakres wsparcia:

Indywidualny Plan Działania i Poradnictwo zawodowe,

Szkolenia zawodowe:

-Spawacz metodą MAG

-Opiekun osób starszych

trzymiesięczne staże zawodowe. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty (IPD)

Pośrednictwo pracy

Wartość projektu:

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.07.2018 r

Realizator: Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.

Kontakt:

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

Email:info@euro-konsult.pl

tel. 81 534 73 37

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *