szkolenia dla pracujących

Trójkąt aktywizacji

Cel główny: Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamieszkujące na obszarach rewitalizowanych ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Grupa docelowa: 72 osoby (36 kobiet – K i 36 mężczyzn – M), powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Główne rezultaty: -kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% – 43% (w zależności od grupy objętej wsparciem) -uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 33% uczestników projektu

Główne zadania: 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze 2. Wsparcie szkoleniowe 3. Staże zawodowe 4. Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 981 435,6 zł

Okres realizacji:01.01.2018-28.02.2019

Realizator: ŁĘTOWSKI CONSULTING SZKOLENIA , DORADZTWO , ROZWÓJ MATEUSZ ŁĘTOWSKI
Kontakt:

 tel.  728 450 31

email: trojkataktywizacji@letowskiconsulting.pl 

Strona: przejdź

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *