Bezpłatne szkolenia unijne

Zawód na czasie

Projekt „ Zawód na czasie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy, Działanie RPWM.10.02.00 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Grupa docelowa:  48 osób w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie subregionu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego

 

Zakres wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb uczestnika – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania o którym mowa w art. 2 ust. 10a i art. 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe- Udział uczestnika w szkoleniu zawodowym „szytym na miarę” zgodnym z IPD uczestnika, powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym uczestnik będzie odbywał staż.
  • Staże zawodowe (4 miesiące)

 

Wartość projektu : xxx zł

 

Okres realizacji: od 01.02.2017 do 31.12.2017

 

Realizator: Creator Spółka z o.o.

 

Kontakt:

ul. Hugo Kołłątaja 3/14

20-006 Lublin

tel./faks +48 81 525 80 45

biuro@creator-polska.eu

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *