bezpłatne szkolenia

Zawodowo aktywni

Grup docelowa: 80osób (44K, 36M) w wieku 30lat i więcej, zamieszkujących wg KC w podregionie bialskim w woj.lubelskim, bezrobotnych (zarejestr. W PUP; 100% GD), w tym min.48osób długotrwale bezrob. (26K, 22M; min.60% GD) i min.12osób odchodzących z rolnictwa (zg. z definicją przyjętą w RPO WL; min.15% GD: 6K, 6M), należących do min.1 z grup defaworyzowanych na rynku pracy tj. osób po 50rż (40osób: 22K, 18M; 50% GD) i ON (40osób: 22K, 18M; 50% GD).

Cel: wzrost aktywności zawodowej osób z grupy docelowej w wyniku realizacji kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy.

Wszyscy uczestnicy obligatoryjnie skorzystają z poradnictwa zawodowego i identyfikacji indywidualnych potrzeb, stanowiącej podstawę do udzielenia wsparcia w ramach projektu- każdy uczestnik w ramach projektu zrealizuje indywidualną ścieżkę aktywizacji obejmującą pełen zestaw form wsparcia, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne do poprawy sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia (spośród form wsparcia przewidzianych w projekcie tj. szkoleń, staży i pośrednictwa pracy) oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb określonych w IPD.

W wyniku realizacji projektu min. 80% uczestników (tj. min. 64osób) uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednim dokumentem zewnętrznym, a zatrudnienie uzyska min. 33% niepełnosprawnych UP, min. 33% UP po 50rż, min. 39 UP K, min. 30% UP długotrwale bezrob., min. 38% UP o niskich kwalifik. (o ile dot.) i min. 45% UP spoza ww. grup (o ile dot.)

Wartość projektu: 1 869 700,8 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 30.09.2018

Realizator: EURO-FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:

tel.: 519 494 259
m.mrozik@biuroprojektu.eu
tel.: 510 395 214
a.waclawek@biuroprojektu.eu

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *