Bezpłatne szkolenia unijne

Akademia biznesu – II edycja

Dotacje bezzwrotne województwo świętokrzyskie

Projekt  „Akademia biznesu – II edycja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych i realizowany.

Grupa docelowa: 42 osoby powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy, (zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego

 • Kobiety,
 • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby powyżej 50 roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne.

Zakres wsparcia:

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • doradztwo grupowe – w wymiarze 4 godzin/grupę, z zakresu technicznych aspektów sporządzania biznes planu
 • doradztwo indywidualne w wymiarze 3 godzin (liczba 3 godzin doradztwa jest zagwarantowana dla uczestnika. Uczestnik projektu będzie mógł odbyć maksymalnie 5 godzin doradztwa – ale jedynie pod warunkiem mniejszego zainteresowania doradztwem indywidualnym przez innych Uczestników projektu).
 • dotacja na otworzenie działalności
 • wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 13 200,00 zł

Wartość projektu:1 452 055,20 

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.03.2019

Realizator: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Kontakt:

Biuro Projektu „Akademia biznesu – II edycja”
ul. Warszawska 27/1

25-518 Kielce

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *