bezpłatne szkolenia

Aktywni od dziś!

Cel główny: zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia i aktywności społ.-zawod. u 90ON niezatrud. zagroż U/wyklucz. społ. z woj.lub. (54K,36M) do VIII.2018r. przez realizację kompleks. programu aktywizacji społ.-zawod. obejmujący: diagnozę potrzeb U proj., poradnictwo specjalist., warsztaty komp. i umiejętn. społ., pośred. pracy,wsparcie w zakresie zatrud. wspieranego, szkol., staże.

Działania: 1. Diagnoza potrzeb uczestników 2. Porad. specjalist. 3. Warsztaty komp. i umiejętności społ. 4. Pośred. pracy i wsparcie w zakresie zatrudnienia wspomaganego 5. Szkol. 6. Staże GD- 90 ON niezatrud. ZU/WS (54K/36M) z woj.lub. w tym:min.60% os. bierne zawod., 40%os. bezrob. z III prof., 20% os. korzystających z pomocy społ.,30%os. ze wsi, 60%K,60%os. o niskich kwalifik.

Rezultaty: – L. osób zagroż. U/WS, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 50os – L. osób zagroż. U/WS poszukujących pracy po opuszczeniu programu-41os L. osób zagroż. U/WS pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z prac. na własny rachunek)-23os. – w odniesieniu do osób lub środowisk zagroż. U/WS min. poziom efektywności społ.-zatrud. wynosi 56%, w tym min. poziom efektywności zatrud.–30%. Wskaźnik na bieżąco monitor. a wyniki monitor. przekazywane IP. – w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnospr, os. z niepełnospr. intelektualną, os. z niepełnospr. sprzężonymi mini poziom efektywności społeczno-zatrud. wynosi 46%, w tym min. poziom efektywności zatrud.–20% .Wskaźniki na bieżąco monitor. a wyniki monitor. przekazywane IP. (kryt.form.spec.2, kryt.prem.3)

Wartość projektu : 1 502 672,06 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Realizator:EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ -FUNDACJA NOWY STAW

Kontakt:

T. Zana 38, 20-601 Lublin, piętro 10, pokój 1001 +48 81 534 61 91, +48 511 403 176
e-mail: eds@eds-fundacja.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *