bezpłatne szkolenia

CZAS NA PRACĘ – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego

CEL: Wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min.90% spośród 80(48K,32M) uczestników proj. bez pracy (37K,25M bezrob, i 11K,7M nieakt.zaw.) po 30r.ż. zamieszk. na terenie woj.śląskiego, w tym 40K,27M o niskich kwalifikacjach, 24K,16M dł.bezrobotnych oraz 9K,8M powyżej 50r.ż. do końca 08.2018r. poprzez kompleksowy, indywidualny i dostosowany do specyficznych potrzeb program aktywizacji zawodowej w formie doradztwa zawodowego, pośr. pracy, szkoleń i staży skutkujący podjęciem zatrudnienia przez min.30% uczestników dł.bezrobotnych, 38% o niskich kwalifikacjach, 33% os.po 50r.ż., 39%K i 43% uczestników/czek nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup

GRUPA:80os.(48K,32M) po 30r.ż. zamieszk. woj.śląskie, należących do os.w szczególnej syt. na r.pracy wg opisu celu proj.

ZADANIA: IPD, warsztaty poradnictwa zawod., pośredn. pracy, szkolenia, staże

WSKAŹNIKI:57os. uzyska kwalifikacje, 25os.podejmie pracę

Wartość projektu: 1 129 713,6 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 30.09.2018

Realizator: BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA
Kontakt:
tel. 570-892-826
e-mail: czas@business-school.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *