bezpłatne szkolenia

Od stażu do zatrudnienia

Cel: podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 270 osób w wieku pow. 30r.ż. (175K i 95M), bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym os. z niepełnosprawnością z terenu woj. śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 115 osoby spośród w/w w okresie realizacji projektu tj. od 01.04.2017 do 31.03.2019r. i bezpośrednio po nim.

W ramach zadań projektowych wszyscy BO zostaną objęci takim samym rodzajem wsparcia. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w oparciu o przeprowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestników i uczestniczek projektu, które to ma doprowadzić do podniesienia umiejętności planowania i realizowania rozwoju zawodowego oraz motywacji do poszukiwania zatrudnienia i w efekcie do podjęcia zatrudnienia. Cel ten osiągnięty zostanie w wyniku wdrożenia następujących instrumentów diagnoza potrzeb, wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika, organizację staży dla BO.

Wartość projektu: 3 710 682,00 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.08.2019

Realizator: ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU MIRELA JELEŃ
Kontakt:
ul. Narutowicza 7A/3, 40-850 Katowice
tel: (+48) 790 382 587, 730-582-587.

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *