bezpłatne szkolenia

Śląski Program Aktywizacji 30+

Cel główny:Aktywizacja zawodowa 130 osób, w tym minimum: • 105 osób bezrobotnych, w tym 64 osób długotrwale bezrobotnych, • 4 osób niepełnosprawnych, • 25 osób biernych zawodowo, • 25 osób powyżej 50 roku życia, • 106 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie śląska w wieku powyżej 30 roku życia (od dnia 30. urodzin), poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji zawodowych

Gł. wskaźniki: 1.Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 56 os.(34K, 22M) 2.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 104 os.(63K, 41M)

Grupa docelowa– os. w wieku powyżej 30 r.ż bezrobotne/bierne zawodowo z terenu woj. śląskiego

Główne zadania: 1. Diagnoza i określenie ścieżki zawodowej uczestników projektu 2. Coaching pracy 3. Szkolenia zawodowe 4. Staże

Wartość projektu: 1 854 793,2 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 3011.2018

Realizator: „EMAT” HRC ELŻBIETA MATYSIAK
Kontakt:

40-084 Katowice, ul. Opolska 22

tel. 32 781 10 90 kom. 514 965 764

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *