bezpłatne szkolenia

Kierunek Praca

CEL: Aktywizacja zawodowa, nabycie kompetencji zw.z poruszaniem się po rynku pracy i kwalifikacji zawod.dostosowanych do wymogów reg.rynku pracy oraz doświadczenia zawod.a tym samym wzrost zdolności do zatrudnienia min.90% z 100os. powyżej 30 r. ż. , bezrob.i nieaktywnych zawod.zamieszkujących na terenie woj. śląskiego poprzez udział w zaj.Centrum Aktywizacji Zawod.,pośrednictwie pracy, szkoleniach, stażu

GRUPA DOCELOWA: 100 os.powyżej 30 r.ż. zamieszkujące na obszarze woj.śląskiego a)bezrobotne (min.80% UP) b) nieaktywne zawod.(min.20%UP) należące co najmniej do jednej z poniższych,znajdujących się w najtrudniejszej syt.na rynku pracy grup: os.powyżej 50 r.ż.,kobiety,os.z niepełnosprawnościami,os.długot.bezrob.,os.o niskich kwalifikacjach

WSKAŹNIKI PROJ: min. 33% Uczestników Proj.uzyska kwalifikacje.

ZADANIA: Identyfikacja Potrzeb,Grupowe Poradnictwo Zawodowe,Indywidualne i Kompleksowe Pośrednictwo Pracy,wysokiej jakości szkolenia,staż.

Wartość projektu: 1 469 716,80 zł

Okres realizacji: od 1.08.2017 do 31.10.2018

Realizator: POLSKA GIEŁDA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kontakt:
Mobile: (+48) 518 301 923
tel./fax: (+48) 81 743 84 00
e-mail: info@gieldapracy24.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *