dotacje unijne

Czas przedsiębiorczości – II edycja

Cel główny: Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40K, 32M nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż. zamieszkujących powiaty: kolbuszowski, leżajski, niżański, przeworski oraz utworzenie 65 nowych miejsc pracy w WP do końca 11.2019r.

Główne rezultaty projektu to: utworzenie 65 miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS śr. na podjęcie dział. gosp., utworzenie 60 nowych firm dzięki udzielonej pomocy finansowej. GŁÓWNE PRODUKTY projektu to: ukończenie przez 40K, 32M w wieku powyż. 29 r.ż. pozostających bez pracy projektu, objęcie wsparciem doradczym i szkoleniowym 40K, 32M , objęcie 60 firm wsparciem finansowym, wsparciem pomostowym finansowym oraz wsparcie pomostowym w postaci doradztwa specjalistycznego.

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowić będzie 40K, 32M, nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż. zamieszkujących powiaty: kolbuszowski, leżajski, niżański, przeworski.

Główne działania zrealizowane w ramach projekt to: organizacja szkoleń i doradztwa z zakresu prowadzenia dział. gosp. i pisania biznes planu, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przyznanie wsparcia pomostowego finansowego, przyznanie wsparcie pomostowego w postaci usługi szkol-doradczej.

Wartość projektu: 3 304 474,4 zł

Okres realizacji: od 01. 10.2017 r. do 30.11.2019 r.

Realizator: TARNOBRZESKA AGENCJA ROZOWOJU REGIONALNEGO S.A.

Kontakt:

ul. M. Dąbrowskiej 15, pok. 211
39-400 Tarnobrzeg

Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl

Sylwia Kicińska – Asystent projektu
tel. 533 399 360
s.kicinska@tarr.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *