Bezpłatne szkolenia unijne

Dolnośląska Akademia Językowa

Projekt „Dolnośląska Akademia Językowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Grupa docelowa: 240 osób (144 kobiety i 96 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa dolnośląskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) wyłącznie na terenie powiatów:wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworowskiego, jeleniogórskiego ziemskiego( z wyłączeniem miasta Jelenia Góra), lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Legnica), dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego (z wyłączeniem miasta Wałbrzych), ząbkowickiego

Zakres wsparcia:

  • Szkolenie komputerowe (100 godzin zajęć) na poziomie podstawowym (poziom A) lub średniozaawansowanym (poziom B) zgodnych ze standardem DIGCOMP
  • Możliwość uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje

Wartość projektu: 484 175,80  zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Realizator: Euro-Forum Marek Gudków

Kontakt:

ul. Gen. A. Gorbatowa 15/231,
07- 410 Ostrołęka
Godziny: 8.00-16.00,
Telefon: 883 020 312

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *