Bezpłatne szkolenia unijne

Dotacje na Start

Projekt „Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Grupa docelowa:  40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność napodstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących subregion Suwalski tj. powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki w tym 23 osoby (10 kobiet i 13 mężczyzn) osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 17 osób (10 kobiet i7 mężczyzn) nieaktywne zawodowo

Zakres wsparcia:

  • Wsparcie szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 osób w postaci szkolenia „ABC przedsiębiorczości- czyli jak założyć firmę”
  • Wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą – dotacje w wysokości 23 000 zł dla 30 osób oraz wsparcie pomostowe – finansowe
  • Wsparcie pomostowe- specjalistyczne (30 osób)
  • Forum wymiany doświadczeń (30 osób)

Wartość projektu : 1 719 663,70 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.09.2018

Realizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Kontakt:

Augustów,ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53

Sokółka, ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57

Suwałki, ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-37-87

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *