bezpłatne szkolenia

Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Obszar realizacji: powiaty: krośnieński ziemski i grodzki, jasielski, brzozowski, strzyżowski, sanocki, leski, bieszczadzki

Cel: Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez min. 413 osób (157 K/256M), spośród 825 (314 K/511 M) pracujących w 240 MMŚP z subregionu ST woj. podkarpackiego, prowadzących do zrealizowania celów rozwojowych przez min. 120 MMŚP korzystających z usług rozwojowych (UR) finansowanych wproj., do 31.12.2019r.

Główne rezultaty: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie – 120; Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu -413 Grupa docelowa: 825 osób (314K/511M)-przedsiębiorcy i ich pracow. prac./mieszk./uczący się na terenie subregionu ST z 240 MMŚP (150mikro/samozatr., 75małych i 15 średnich) ), które mają siedzibę/oddział/miejsce wykonywania dział. na terenie subregionu ST woj. podkarpackiego na dzień podpis. umowy promesy (oddział/siedziba/miejsce wykonywania dział. gosp. wpisane we właściwym rejestrze/ewidencji na moment złoż. wniosku), w tym 100 os. w wieku powyżej 50 lat (50K,50M) i 350 pracowniów o niskich kwalifikacjach (133K,217M)

Główne działania: Obsługa przedsiębiorców na etapie aplikowania o środki i doradztwo dla firm – diagnozowanie potrzeb rozwojowych (poza RUR); Finansowaniem Usług Rozwojowych z BUR dla przedsiębiorców; Monitorowanie udzielonego wsparcia.

Wartość projektu: 5 121 835,78 zł

Okres realizacji: od 1.06.2017 do 31.12.2019

Realizator: STALOWOWOLSKA STREFA GOSPODARCZA SP. Z O.O.

Kontakt:

Kontakt: 15 814 91 90

mail: projektbur@ststrefa.pl lub e.gargas@ststrefa.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *