bezpłatne szkolenia

Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 os.(31K,29 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego(powiaty: bialski, chełmski, janowski, krasnostawski, opolski, lubartowski, hrubieszowski), w tym: 50 os. bezrobotnych- zarejestr w PUP/MUP I lub II profil pomocy-26K,24M(w tym: 30 os. długotrwale bezrobotnych-16K,14M oraz 8 os. odchodzących z rolnictwa-5K,3M) oraz 10 os. biernych zawodowo(5K,5M); w tym: 15 os. w wieku 50 lat i więcej(8K,7M); w tym: 30 os. z niepełnosprawnościami(16K,14M); w tym: 30 os. o niskich kwalifikacjach (16K,14M) poprzez kompleksowe wsparcie.

Główne zadania: Diagnoza potrzeb, Poradnictwo zawodowe z IPD, Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, Pośrednictwo pracy, Staże.

Główne rezultaty: liczba os. pracujących łącznie z prowadzącymi DG na własny rachunek po opuszczeniu progr – 23 UP(13K,10M), liczba os, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu progr – 48 UP(80% 25,23M), liczba os. pracujących w sektorze poza rolniczym po opuszczeniu progr – 23 UP(13K,10M).

Wnioskodawca zapewni osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie: – dla os. w wieku 50 lat i więcej 15 UP x 33% = 5 UP – dla kobiet 31 UP x 41% = 13 UP – dla os. niepełnosprawnych 30 UP x 33% = 10 UP – dla os. o niskich kwalifikacjach 30 UP x 40% = 12 UP – dla os. nie kwalifikujących się do żadnych z wymienionych grup docel. 30 UP x 46% = 14 UP – dla os. długotrwale bezrob.30UPx30%=9UP

Wartość projektu: 975 506,25 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 30.06.2018

Realizator: CONSULTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kontakt:

Ul. Droga Męczenników Majdanka 74,

20-325 Lublin

Tel. kom. Koordynator projektu: 509 897 544

sekretariat: 81 745 41 91

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *